Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân năm đầu tiên cho người nước ngoài

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân năm đầu tiên cho người nước ngoài

Bước 1: Xác định cá nhân thuộc đối tượng cư trú hay không cư trú

Cá nhân cư trú phải đáp ứng 1 trong những điều kiện sau:

+ Có mặt trên lãnh thổ Việt Nam trên 183 ngày trở lên tính theo năm dương lịch hoặc liên tục 12 tháng kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam.

+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam. Bao gồm:

  • Đăng ký thường trú tại Việt Nam (Đối với cá nhân việt nam: Sổ hộ khẩu; đối với người nước ngoài: Thẻ thường trú, thẻ tạm trú).
  • Thuê nhà tại Việt Nam với thời hạn thuê trên 183 ngày/năm tính theo năm dương lịch hoặc liên tục 12 tháng kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam.

+ Không thỏa mãn 2 điều kiện trên nhưng không thể chứng minh mình là cá nhân cư trú tại quốc gia khác. 

=> Vậy đầu tiên bạn sẽ xác định theo năm dương lịch (tại ngày 31/12):

Trường hợp 1: Nếu cá nhân đủ điều kiện là cá nhân cư trú thì chuyển qua bước 2, tính thuế thu nhập cá nhân theo diện cá nhân cư trú.

Trường hợp 2: Nếu cá nhân chưa đủ điều kiện cư trú thì tiếp tục xác định tại ngày mà cá nhân đến Việt Nam tròn 1 năm.  => Tại thời điểm này nếu cá nhân đủ điều kiện là cá nhân cư trú thì tính thuế theo diện cá nhân cư trú, nếu không đủ điều kiện là cá nhân cư trú thì được xác định là cá nhân không cư trú, tính thuế thu nhập cá nhân theo diện cá nhân không cư trú.

Bước 2: Tính thuế thu nhập cá nhân và xử lý trùng thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp cá nhân là cá nhân không cư trú

Xem hướng dẫn chi tiết tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân không cư trú – Tại đây

Trường hợp cá nhân là cá nhân cư trú

INNO hướng dẫn bạn chi tiết cách tính thuế TNCN năm đầu tiên và xử lý phần thuế TNCN tính trùng cho cá nhân cư trú ở ví dụ dưới đây!

Ví dụ:

Ông David từ Anh đến Việt Nam làm việc theo hợp đồng ký kết làm việc từ 01/06/2020 đến ngày 31/05/2022.

  • Năm 2020 (từ 01/06/2020 đến 31/12/2020), ông David có mặt ở Việt Nam 80 ngày và nhận được 134 triệu đồng tiền lương.
  • Từ 01/01/2021 đến ngày 31/05/2021, ông David có mặt ở Việt Nam 180 ngày và nhận được 106 triệu đồng tiền lương.
  • Từ 01/06/2021 đến 31/12/2021 ông David có mặt ở Việt Nam 105 ngày và nhận được 122 triệu đồng tiền lương.

Thu nhập của ông David là thu nhập Gross (Ông David là người chi trả thuế TNCN phát sinh). Tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng phải nộp là 1 triệu đồng.

Vậy cách tính thuế TNCN cho ông David được xác định như sau:

Bước 1: Xác định cá nhân cư trú, không cư trú 

  • Từ 01/06/2020 đến 31/12/2020: Ông David có mặt ở Việt Nam 80 ngày => Chưa đủ điều kiện cá nhân cư trú. Vậy chúng ta tiếp tục xác định tiếp tại thời điểm ngày 31/05/2021.
  • Tại ngày 31/05/2021: Ông David có mặt ở Việt Nam: 80 + 180 = 260 ngày => Đủ điều kiên cá nhân cư trú

Bước 2: Tính thuế TNCN

  • Thời gian tính thuế năm thứ 1: Từ 01/06/2020 – 31/05/2021
  • Thời gian tính thuế năm thứ 2: Từ 01/01/2021 – 31/12/2021
  • Thời gian trùng thuế 05 tháng: Từ 01/01/2021 – 31/05/2021
 Năm tính thuế thứ 1 
(Từ 01/06/2020 – 31/05/2021)
Năm tính thuế thứ 2 
(Từ 01/01/2021 – 31/12/2021)
Thu nhập chịu thuế134.000.000 + 106.000.000
= 240.000.000 
106.000.000 + 122.000.000
= 228.000.000
Thu nhập chịu thuế trung bình tháng240.000.000/12 =   20.000.000228.000.000/12 = 19.000.000
Các khoản giảm trừ 
Các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN)1.000.000 1.000.000
Giảm trừ bản thân11.000.00011.000.000
Tổng các khoản giảm trừ12.000.000012.000.000
Thu nhập tính thuế
= Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
20.000.000 – 12.000.000
= 8.000.000
19.000.000 – 12.000.000
= 7.000.000
Thuế thu nhập cá nhân tháng
= Thu nhâp tính thuế x Thuế suất thuế TNCN
8.000.000 x 10% -250.000
= 550.000 
7.000.000 x 10% – 250.000
= 450.000
Thuế thu nhập cá nhân năm
= Thuế TNCN tháng x 12 tháng
550.000 x 12 = 6.600.000450.000 x 12 = 5.400.000
Thuế thu nhập cá nhân được trừ của 05 tháng trùng thuế
(6.600.000 /12) x 5 = 2.750.000 
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp6.600.0005.400.000 – 2.750.000
= 2.650.000

 Từ các năm sau, thuế thu nhập cá nhân được tính bình thường như cá nhân cư trú. 

Đọc thêm: Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cư trú

Đọc thêm: Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan