Tái hoạt động trước thời hạn TNKD

Tái hoạt động trước thời hạn TNKD

Doanh nghiệp bạn đang trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh nhưng bạn muốn tái hoạt động trước thời hạn. Liên hệ INNO ngay!

Doanh nghiệp bạn đang trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh nhưng bạn muốn tái hoạt động trước thời hạn. Theo quy định, doanh nghiệp muốn tái hoạt động trước hạn phải thông báo với Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư trước ít nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày muốn tái hoạt động. Liên hệ ngay với chúng tôi, INNO sẽ giúp bạn xử lý toàn bộ hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc.

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ tái hoạt động trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh là 600.000 đồng.

INNO cam kết

  • Xử lý và có kết quả tái hoạt động kinh doanh trong vòng 3 ngày làm việc.
  • Giao nhận hồ sơ tận nơi.

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn

Liên hệ ngay