Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với website của INNO. Chính sách bảo mật này giải thích cách INNO thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật. Bằng cách sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Thu thập thông tin cá nhân
Khi bạn sử dụng dịch vụ của INNO, chúng tôi cần bạn cung cấp một số thông tin cá nhân để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ. Các thông tin cá nhân này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin công ty.

Sử dụng thông tin cá nhân
INNO sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp nhằm mục đích cung cấp dịch vụ, liên hệ, tư vấn cho bạn. Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để gửi thông tin liên quan đến các dịch vụ mới, xác nhận và cập nhật thông tin của bạn nếu có thay đổi trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, và thông báo về các thay đổi trong chính sách hoặc điều khoản của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân
INNO luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn không bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu công việc tiếp cận thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực bảo mật để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

Chia sẻ thông tin
INNO không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc khi được yêu cầu bởi luật pháp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba như đối tác đồng hành, nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức liên kết trong trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn.

Liên kết đến bên thứ ba
Trang web của INNO có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của những trang web này trước khi cung cấp thông tin cá nhân của mình.

Thay đổi chính sách bảo mật
Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Những thay đổi sẽ được cập nhật công khai trên website của chúng tôi và áp dụng ngay khi được đăng tải. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra thường xuyên chính sách bảo mật để nắm rõ những thay đổi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Hotline: 0931 845 160

Email: contact@ketoaninno.com

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn

Liên hệ ngay