Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cư trú

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cư trú

Trước khi tính thuế thu nhập cá nhân, INNO muốn bạn phân biệt được 2 loại thu nhập:

  • Thu nhập Gross: Là tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, các khoản bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân (nếu có) của người lao động. Tức là trong trường hợp này, người lao động là đối tượng chịu phần thuế thu nhập cá nhân phát sinh.
  • Thu nhập Net: Là khoản thu nhập người lao động thực nhận, không bao gồm các khoản bảo hiểm bắt buộc. Tức là trong trường hợp này, công ty là đối tượng chịu phần thuế thu nhập cá nhân phát sinh.

Tính thuế thu nhập cá nhân với các khoản thu nhập nhận được là thu nhập Gross

Đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân:

 Trong đó:

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được tính theo biểu thuế suất lũy tiến, cụ thể:

Bậc  Thu nhập tính thuế/tháng  Thuế suấtCông thức tính thuế TNCN rút gọn
1Đến 5 triệu đồng5%5% x TNTT
2Trên 5 triệu đến 10 triệu đồng10%10% x TNTT – 0,25 trđ
3Trên 10 triệu đến 18 triệu đồng15%15% x TNTT – 0,75 trđ
4Trên 18 triệu đến 32 triệu đồng20%20% x TNTT – 1,65 trđ
5Trên 32 triệu đến 52 triệu đồng25%25% x TNTT – 3,25 trđ
6Trên 52 triệu đến 80 triệu đồng30%30% x TNTT – 5,85 trđ
7Trên 80 triệu35%35% x TNTT – 9,85 trđ

Ví dụ

INNO ký hợp đồng với Ông B thời hạn 24 tháng với mức lương 20.000.000đ/tháng. Ngoài ra, INNO phụ cấp cho ông B các khoản sau:

  • Phụ cấp cơm trưa 1.000.000đ/tháng.
  • Phụ cấp tiền nhà ở bằng tiền mặt: 3.000.000đ/tháng.

Thu nhập trên bao gồm thuế TNCN (ông B tự chi trả thuế TNCN). Ông B không có người phụ thuộc.

Vậy thuế thu nhập cá nhân hàng tháng của ông B được tính như sau:

CÁC KHOẢN THU NHẬP
Thu nhập chịu thuế
Tiền lương hàng tháng20.000.000
Phụ cấp cơm trưa (miễn ở mức 730.000đ, phần còn lại chịu thuế)270.000
Phụ cấp nhà ở bằng tiền3.000.000
Tổng thu nhập chịu thuế23.270.000
Thu nhập miễn thuế
Phụ cấp cơm trưa730.000
Tổng thu nhập miễn thuế730.000
TỔNG THU NHẬP24.000.000
CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ
Các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) (10.5%)2.100.000
Giảm trừ bản thân11.000.000
TỔNG CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ13.100.000
THU NHẬP CHỊU THUẾ = Tổng thu nhập – Thu nhập miễn thuế24.000.000 – 730.000 = 23.270.000
THU NHẬP TÍNH THUẾ = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ23.270.000 – 13.100.000 = 10.170.000
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN = (Thu nhập tính thuế x Thuế suất 15%) – 750.000(10.170.000 x15%) – 250.000 = 775.500

Đối với cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động 3 tháng trở xuống

Ví dụ:

Công ty INNO ký hợp đồng cộng tác viên thời hạn 2 tháng với chị C với mức thù lao là 6.000.000đ/tháng. Phụ cấp ăn trưa là 500.000đ/tháng. Phụ cấp đi lại 500.000đ/tháng. Thù lao trên đã bao gồm các khoản thuế TNCN phát sinh (chị C là người chịu thuế).

Vậy thuế thu nhập cá nhân hàng tháng chị C phát sinh tại INNO là:

CÁC KHOẢN THU NHẬP
Tiền lương nhận 1 tháng6.000.000
Phụ cấp ăn trưa500.000
Phụ cấp đi lại500.000
TỔNG THU NHẬP7.000.000
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%7.000.000 x 10% = 700.000

Lưu ý: các khoản giảm trừ, các khoản thu nhập miễn thuế chỉ áp dụng cho hợp đồng lao động dài hạn trên 3 tháng, không được áp dụng trong trường hợp này.

Tính thuế thu nhập cá nhân với các khoản thu nhập nhận được là thu nhập Net

Đối với cá nhân có hợp đồng lao động 3 tháng trở lên

Thu nhập tính thuế – Tính theo bảng dưới đây:

Bảng quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế:

STTThu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng (viết tắt là TNQĐ)Thu nhập tính thuế
1  Đến 4,75 triệu đồng (trđ)TNQĐ/0,95
2Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ(TNQĐ – 0, 25 trđ)/0,9
3Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ(TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85
4Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
5Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ(TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75
6Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ(TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7
7Trên 61,85 trđ(TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

  Thu nhập làm căn cứ quy đổi  =  Tổng các khoản thu nhập mà người lao động nhận được    Các khoản giảm trừ

Trong đó:

Tổng các khoản thu nhập mà người lao động nhận được: bao gồm thu nhập nhận được và các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền không bao gồm những khoản thu nhập miễn thuế (tại mục 4).

Các khoản giảm trừ: là các khoản được trừ khi tính thuế TNCN theo quy định.

Xem chi tiết các khoản giảm trừ – Tại đây

Ví dụ

Công ty INNO ký hợp đồng lao động với Bà A, hàng tháng INNO trả lương cho Bà A 45.000.000 đồng (lương thực nhận). Ngoài ra, INNO có mua cho Bà A một số dịch vụ để sử dụng như sau:

  • Thẻ tập gym, bơi lội mang tên Bà A trị giá 3.000.000đ/tháng.
  • Thẻ đi lại phương tiện taxi phục vụ đi lại từ nhà đến công ty và ngược lại: 2.000.000đ/tháng.

 Các khoản bảo hiểm bắt buộc Bà A phải nộp theo quy định 2.560.000 đồng. Công ty có trách nhiệm đóng thuế TNCN thay cho Bà A. Bà A có nuôi 1 con nhỏ.

Thuế thu nhập cá nhân hàng tháng của bà A tính như sau:

CÁC KHOẢN THU NHẬP
Thu Thu nhập chịu thuế
Tiền lương nhận hàng tháng45.000.000
Thẻ tập gym, bơi lội3.000.000
Tổng thu nhập chịu thuế48.000.000
Thu nhập miễn thuế
Thẻ đi lại phục vụ di chuyển từ nhà đến công ty2.000.000
Tổng thu nhập miễn thuế2,000,000
TỔNG THU NHẬP50,000,000
CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ
Các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT. BHTN)2.560.000
Giảm trừ gia cảnh11.000.000
Giảm trừ người phụ thuộc4.400.000
TỔNG CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ17.960.000
THU NHẬP QUY ĐỔI = Tổng thu nhập (không bao gồm thu nhập miễn thuế) – Các khoản giảm trừ(50,000,000-2.000.000) – 17.960.000  =30.040.000
THU NHẬP TÍNH THUẾ = (Thu nhập chịu thuế – 3.250.000)/0.75(30.040.000 – 3.250.000)/0.75 = 35.720.000
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN = (Thu nhập tính thuế x Thuế suất) – 3.250.000(35.720.000 x 25%) – 3.250.000 = 5.680.000

Đối với cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động 3 tháng trở xuống

Trong đó:

Ví dụ: Công ty INNO ký hợp đồng cộng tác viên thời hạn 2 tháng với anh D với mức thù lao là 6.000.000đ/tháng. Phụ cấp ăn trưa là 500.000đ/tháng. Phụ cấp đi lại 500.000đ/tháng. Thù lao trên không bao gồm các khoản thuế TNCN phát sinh (INNO là người là người chịu thuế TNCN).

Vậy thuế thu nhập cá nhân hàng tháng anh D phát sinh tại INNO là:

CÁC KHOẢN THU NHẬP
Tiền lương nhận 1 tháng6.000.000
Phụ cấp ăn trưa500.000
Phụ cấp đi lại500.000
TỔNG THU NHẬP7.000.000
THU NHẬP QUY ĐỔI=7.000.000/(1-10%) = 7.777.778
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%x 10% = 777.778

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan