Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chính phủ có rất nhiều ưu đãi thuế hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và doanh nghiệp vừa. Vậy tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp là doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa, hay doanh nghiệp nhỏ. Cùng INNO tìm hiểu nhé!

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ

Lĩnh vựcNông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, xây dựngThương mại, dịch vụ
Doanh nghiệp siêu nhỏCó tổng số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người
Có tổng số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người
Tổng doanh thu không quá 3 tỷ đồng/ năm hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 3 tỷ đồngTổng doanh thu không quá 10 tỷ đồng/ năm hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 3 tỷ đồng
Doanh nghiệp nhỏCó tổng số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 ngườiCó tổng số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 người
Tổng doanh thu không quá 50 tỷ đồng/ năm hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 20 tỷ đồngTổng doanh thu không quá 100 tỷ đồng/ năm hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 50 tỷ đồng
Doanh nghiệp vừaCó tổng số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 ngườiCó tổng số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người
Tổng doanh thu không quá 200 tỷ đồng/ năm hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 100 tỷ đồngTổng doanh thu không quá 300 tỷ đồng/ năm hoặc tổng nguồn vốn năm không quá 100 tỷ đồng