Ký hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp, các khoản chi phí có hợp lệ?

Ký hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp, các khoản chi phí có hợp lệ?

Trong quá trình thành lập, khi chưa có mã số thuế, doanh nghiệp bạn phát sinh các giao dịch cần ký kết hợp đồng hay các khoản chi phí như chi phí tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi phí thuê địa điểm làm văn phòng, vậy bạn có được phép ký kết hợp đồng không? Các chi phí phát sinh có được khấu trừ thuế GTGT hay tính là chi phí hợp lý không? Cùng INNO tìm hiểu nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Luật dân sự 2015
 • Thông tư 45/2013/TT-BTC
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC 

Doanh nghiệp có được ký kết hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp không?

Theo điều 18 Luật Doanh nghiệp thì trước hoặc trong quá trình đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp được quyền ký hợp đồng để phục vụ cho việc thành lập của doanh nghiệp. Đại diện ký hợp đồng tại thời điểm này là cá nhân/ tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền đại diện ký kết các hợp đồng.

Sau khi doanh nghiệp thành lập (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết, các bên thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ hợp đồng đã ký kết bằng cách lập phụ lục chuyển bên đại diện ký hợp đồng từ cá nhân/ tổ chức được ủy quyền sang thông tin doanh nghiệp vừa được thành lập.

Các chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp thì có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp không?

Có. Doanh nghiệp trước khi thành lập mà phát sinh các khoản chi phí liên quan đến việc thành lập của doanh nghiệp thì các chi phí đó được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý tuân thủ các quy định liên quan để đảm bảo khoản chi phí hợp lý, hợp lệ. Cụ thể: 

+ Doanh nghiệp cần uỷ quyền cho 1 tổ chức/cá nhân ký kết hợp đồng và nhận các hóa đơn, chứng từ liên quan đến các khoản chi phí. Tổ chức/ cá nhân được ủy quyền sẽ thay mặt doanh nghiệp thanh toán các chi phí liên quan cho nhà cung cấp, sau đó doanh nghiệp sẽ thanh toán lại cho tổ chức/cá nhân được ủy quyền. 

+ Các hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Giấy uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân; 
 • Hoá đơn chi phí liên quan đến thành lập doanh nghiệp (Đứng tên của tổ chức, cá nhân được uỷ quyền);
 • Chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt cho tổ chức, cá nhân được uỷ quyền (Nếu hoá đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên); 
 • Các chi phí thành lập doanh nghiệp nếu có giá trị lớn, cần được phân bổ như một khoản chi phí trả trước thì thời gian phân bổ tối đa không quá 3 năm. 

Đọc thêm: Phân bổ chi phí trả trước

Các hóa đơn chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng không?

Doanh nghiệp  được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) với các hóa đơn chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp khi có đầy đủ các hồ sơ, chứng từ sau:

 • Văn bản quyền cho tổ chức, cá nhân;
 • Hoá đơn chi phí liên quan đến thành lập doanh nghiệp đứng tên của tổ chức, cá nhân được uỷ quyền;
 • Có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt cho tổ chức, cá nhân được uỷ quyền trong trường hợp hoá đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan