Hướng dẫn xác định doanh nghiệp nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý

Hướng dẫn xác định doanh nghiệp nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 126/2020/NĐ-CP
  • Nghị định 91/2022/ NĐ-CP

Hướng dẫn xác định doanh nghiệp nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý

Doanh nghiêp kê khai thuế thu nhập cá nhân theo thángDoanh nghiệp kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý
Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồngDoanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống
Doanh nghiệp chỉ có hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăngNgười nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh (năm đầu tiên thành lập doanh nghiệp).

Các trường hợp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Các doanh nghiệp sau đây không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

  • Doanh nghiệp phát sinh trả lương cho người lao động nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.
  • Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo quy định.
  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp).

Hạn nộp tờ khai

  • Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng là chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.
  • Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Ví dụ:

  • Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN Tháng 3/2023 là ngày 20/4/2023.
  • Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN Quý 2/2023 là ngày 31/7/2023.

Mức phạt nộp trễ tờ khai

Xem chi tiết mức phạt nộp trễ tờ khai – Tại đây

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan