Thuế giá trị gia tăng đối với đại lý bán vé máy bay

Thuế giá trị gia tăng đối với đại lý bán vé máy bay

Thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng cho các đại lý bán vé máy bay khác nhau tùy thuộc vào loại đại lý vé mà doanh nghiệp đăng ký dẫn tới việc nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này gặp khó khăn về việc xác định thuế suất thuế GTGT khi xuất hóa đơn. Cùng INNO tìm hiểu về chủ đề này nhé!

Đại lý vé máy bay, đại lý vé máy bay cấp 1, cấp 2 là gì? 

Đại lý vé máy bay là đơn vị thực hiện giao dịch và bán vé máy bay khi khách hàng có nhu cầu mua vé mà không cần phải đến tận hãng bay để mua vé. Có thể hiểu, đại lý bán vé máy bay là các đơn vị được các hãng hàng không uỷ quyền bán vé.

Tùy vào việc doanh nghiệp đăng ký làm đại lý cấp 1 hay cấp 2 mà thuế suất áp dụng khi xuất hóa đơn sẽ khác nhau. 

Đại lý vé máy bay cấp 1 là gì?

Đại lý vé máy bay cấp 1 là cấp cao nhất được ủy quyền bán vé trực tiếp từ các hãng hàng không. Khi trở thành đại lý cấp 1, doanh nghiệp sẽ được cấp tài khoản xuất vé riêng từ hệ thống của hãng và phải đảm bảo bán đúng giá của hãng và sẽ được hưởng hoa hồng. 

Đại lý vé máy bay cấp 2 là gì? 

Đại lý vé máy bay cấp 2 là đại lý trực thuộc của đại lý vé máy bay cấp 1. Các đại lý vé máy bay cấp 2 chỉ làm việc với hãng thông qua đại lý cấp 1. Và việc xuất vé chủ yếu từ đại lý cấp 1. 

Loại hình đại lý này không bắt buộc phải bán đúng giá theo giá quy định của hãng hàng không. 

Hóa đơn vé máy bay gồm những khoản nào?

Trước khi tìm hiểu về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các loại đại lý, chúng ta cần biệt rõ 2 khoản tiền được thể hiện trên hóa đơn: 

  • Giá vé máy bay: Là khoản tiền mà hãng hàng không thu của khách hàng từ việc bán vé. 
  • Các khoản thu hộ: Là các khoản hãng hàng không thu hộ nhà nước, các đơn vị khác như phí sân bay, phí soi chiếu hành lý, phí phục vụ hành khách,…

Thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho đại lý vé máy bay cấp 1

Đối với các chuyến bay nội địa 

 Đại lý vé máy bay cấp 1 của hãng  khi xuất hóa đơn bán vé cho khách thì thuế suất thuế GTGT của giá vé máy bay 10%, với các khoản thu hộ thì thuế suất áp dụng là  không chịu thuế.

Đối với các chuyến bay quốc tế

Đối với các chặng bay quốc tế, thuế suất thuế GTGT của giá vé máy bay0% các khoản thu hộ để trả cho nhà nước thì không chịu thuế.

Ví dụ 1: Công ty A là đại lý cấp 1 của hãng hàng không Vietnam Airlines. Công ty có các giao dịch sau:

  • Ngày 01/06 bán một vé máy bay chặng Hà Nội – Sài Gòn (HN-SG) với giá vé 950.000 đồng và các khoản thu hộ 250.000 đồng. Các khoản tiền trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có).

Vậy thuế suất áp dụng trên hóa đơn xuất cho khách hàng như sau:

Dịch VụThuế SuấtĐơn Giá Trước Thuế GTGTThuế GTGTThành Tiền
Vé Máy Bay HN – SG10%950.00095.0001.045.000
Các Khoản Thu Hộ Không Chịu Thuế250.000/250.000
Tổng Cộng1.200.00095.0001.295.000
  • Ngày 10/06  bán 1 vé máy bay chặng Sài Gòn – Băng Cốc (Thái Lan) (SG – BK) với giá vé 2.300.000 đồng và các khoản thu hộ là 500.000 đồng. Các khoản tiền trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có).

Vậy thuế suất áp dụng trên hóa đơn xuất cho khách hàng như sau:

Dịch VụThuế SuấtĐơn Giá Trước Thuế GTGTThuế GTGTThành Tiền
Vé Máy Bay SG – BK0%2.300.00002.300.000
Các Khoản Thu Hộ Không Chịu Thuế500.000/500.000
Tổng Cộng2.800.00002.800.000

Thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho đại lý vé máy bay cấp 2

Đối với các chuyến bay nội địa 

Đại lý bán vé máy bay cấp 2 khi xuất hóa đơn bán vé cho khách hàng, giá vé và các khoản thu hộ đều chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Đối với các chuyến bay quốc tế

Với chặng bay quốc tế khi xuất hóa đơn cho khách thì đai lý cấp 2 xuất thuế suất thuế GTGT 0% trên toàn bộ giá vé và các khoản thu hộ cho nhà nước.

Ví dụ 2: Công ty B là đại lý vé máy bay cấp 2 của hãng hàng không Vietnam Airline. Công ty có các giao dịch sau:

  • Ngày 01/06 bán một vé máy bay chặng Hà Nội – Sài Gòn (HN-SG) với giá vé 950.000 đồng và các khoản thu hộ 250.000 đồng. Các khoản tiền trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có).

Vậy thuế suất áp dụng trên hóa đơn xuất cho khách hàng như sau:

Dịch VụThuế SuấtĐơn Giá Trước Thuế GTGTThuế GTGTThành Tiền
Vé Máy Bay HN – SG10%950.00095.0001.045.000
Các Khoản Thu Hộ 10%250.00025.000275.000
Tổng Cộng1.200.000120.0001.320.000
  • Ngày 10/06  bán 1 vé máy bay chặng Sài Gòn – Băng Cốc (Thái Lan) (SG – BK) với giá vé 2.300.000 đồng và các khoản thu hộ là 500.000 đồng. Các khoản tiền trên đã bao gồm thuế GTGT (nếu có).

Vậy thuế suất áp dụng trên hóa đơn xuất cho khách hàng như sau:

Dịch VụThuế SuấtĐơn Giá Trước Thuế GTGTThuế GTGTThành Tiền
Vé Máy Bay SG – BK0%2.300.00002.300.000
Các Khoản Thu Hộ 0%500.0000500.000

***Lưu ý từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023, thuế suất vé máy bay áp dụng thuế suất 10% trong bài viết này này sẽ được giảm theo nghị định số 15/2022/NĐ-CP và áp dụng mức thuế suất 8%.

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan