Quy định về lệ phí môn bài

Quy định về lệ phí môn bài

Căn cứ pháp lý

 • Luât quản lý thuế số 38/2019/QH14
 • Nghị định 109/2013/NĐ-CP
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP
 • Thông tư 302/2016/TT-BTC
 • Thông tư 65/2020/TT-BTC

Lệ phí môn bài là gì?

Lệ phí môn bài là một loại thuế trực thu do cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh phải nộp hàng năm dựa trên cơ sở vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, doanh thu cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài

Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài gồm các cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, sản xuất như sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thành lập theo Luật Hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp thành lập theo quy định pháp luật.
 • Tổ chức khác hoạt động kinh doanh, sản xuất.
 • Cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các trường hợp được miễn nộp lệ phí môn bài

Các trường hợp được miễn nộp lệ phí môn bài gồm các đối tượng cụ thể như sau:

 • Cá nhân, hộ kinh doanh, nhóm cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu trở xuống.
 • Cá nhân, hộ kinh doanh không hoạt động kinh doanh thường xuyên, không có địa điểm kinh doanh cố định.
 • Cá nhân, hộ kinh doanh sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nộp nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, và doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại vùng núi. 
 • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến 31/12) đối với các trường hợp sau:
 • Tổ chức mới thành lập.
 • Hộ, cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Trong thời miễn lệ phí môn bài, các cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì sẽ được miễn lệ phí môn bài trong thời gian đó.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu.
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Mức lệ phí môn bài 

Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Đơn vị tính: đồng/năm

Căn cứ thu lệ phí môn bàiLệ phí
môn bài
Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng3.000.000
Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống2.000.000
Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác1.000.000

Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Đơn vị tính: đồng/năm

Căn cứ thu lệ phí môn bàiLệ phí
môn bài
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm1.000.000
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm500.000
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm300.000

Hạn nộp, nơi nộp, tờ khai và tiền phí môn bài

Hạn nộp, nơi nộp tờ khai lệ phí môn bài

 • Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01 hàng năm dành cho doanh nghiệp mới thành lập hoặc thành lập thêm đơn vị phụ thuộc. 

Lưu ý: Tờ khai lệ phí môn bài chỉ nộp 1 lần từ lúc thành lập doanh nghiệp các năm sau bạn không cần nộp lại trừ khi có thay đổi.

 • Nơi nộp: nộp tờ khai lệ phí môn bài tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý thông qua tài khoản thuế điện tử tại website thuedientu.gdt.gov.vn.

Các trường hợp phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài

Các trường hợp phải nộp lại tờ khaiHạn nộp Nơi nộp
Thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của doanh nghiệp (bất kể việc nâng vốn điều lệ có hay không ảnh hưởng đến mức lệ phí môn bài phải nộp)Hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau phát sinh thay đổi thông tin

Ví dụ: Công ty A vốn điều lệ ban đầu là 200.000.000 đồng. Ngày 10/06/2023 công ty tăng vốn điều lệ lên thành 500.000.000 đồng. Vậy hạn chót nộp tờ khai lệ phí môn bài của công ty A là ngày 30/01/2024
Cơ quan thuế trực tiếp quản lý
Mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh với công tyHạn nộp chậm nhất ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập.Cơ quan thuế trực tiếp quản lý của công ty
Mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh với công tyCơ quan thuế trực tiếp quản lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đó

Hạn nộp tiền phí môn bài phát sinh

 Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài phát sinh chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Xử lý vi phạm khi nộp trễ tờ khai và tiền phí môn bài

Mức phạt khi nộp trễ tờ khai lệ phí môn bài

Mức phạtTrường hợp vi phạm
Cảnh cáoĐăng ký, kê khai chậm thời gian quy định đối với lần đầu
500.000 đồng – 1.000.000 đồngTừ lần thứ 2 trở đi với đăng ký, kê khai chậm so với thời gian quy định
1.000.000 đồng – 3.000.000 đồngVới hành vi khai không đúng, không đủ các khoản mục quy định trong tờ khai thu, nộp phí, lệ phí
3.000.000 đồng – 5.000.000 đồngĐối với hành vi không đăng ký, kê khai thu, nộp phí, lệ phí


Mức phạt khi nộp muộn tiền lệ phí môn bài

Tương tự các loại thuế khác, khi chậm nộp lệ phí môn bài mức lãi chậm nộp sẽ được tính 0,03%/ngày. Vậy số tiền lãi chậm nộp lệ phí môn bài được tính như sau:

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan