Hướng dẫn đăng ký và báo cáo định kỳ khoản vay nước ngoài 

Hướng dẫn đăng ký và báo cáo định kỳ khoản vay nước ngoài 

Căn cứ pháp lý 

 • Thông tư số: 03/2016/TT-NHNN
 • Thông tư số: 12/2022/TT-NHNN

Khoản vay nước ngoài là gì?

Vay nước ngoài là việc Bên đi vay nhận khoản tín dụng từ Người không cư trú tại thông qua việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng vay, hợp đồng mua bán hàng trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ nợ của Bên đi vay.

Các loại khoản vay nước ngoài nào phải đăng ký khoản vay với ngân hàng nhà nước?

Ngoại trừ khoản vay ngắn hạn (khoản vay có thời hạn dưới 01 năm) thì các khoản vay với các loại kỳ hạn còn lại đều phải đăng ký với ngân hàng nhà nước. Cụ thể:

 • Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài (khoản vay có thời hạn trên 01 năm).
 • Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của Khoản vay là trên 01 năm.
 • Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên (trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ Khoản vay trong thời gian 10 ngày kể từ thời Điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên).

Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập để đăng ký khoản vay và báo cáo định kỳ 

Doanh nghiệp đăng ký tài khoản truy cập để đăng ký và báo cáo khoản vay trên website: www.qlnh-sbv.cic.org.vn.

Chọn “Phần dành cho Bên đi vay”

Điền đầy đủ các thông tin trên tờ khai sau đó nhấn “Gửi Thông Tin”. 

Thông tin sẽ được ghi nhận trên hệ thống, sau đó bạn in tờ khai thông tin vừa điền, ký tên, đóng dấu nộp Ngân Hàng Nhà Nước hoặc Chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước nơi công ty đặt trụ sở để hoàn thành việc đăng ký.

Trong vòng 3 ngày nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp tài khoản gửi về email đã đăng ký trên đơn đăng ký. 

Đăng ký khoản vay với ngân hàng nhà nước

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bao gồm: 

 • Bản sao và bản dịch thuật tiếng Việt sao y của thỏa thuận vay hoặc thỏa thuận gia hạn khoản vay ngắn thành trung và dài hạn.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao y.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao y (trường hợp phần vay vốn quá hạn mức trong giấy phép đầu tư, doanh nghiệp phải nộp phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền xác nhận để chứng minh mục đích vay).
 • Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) văn bản cam kết bảo lãnh (thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc hình thức cam kết bảo lãnh khác) trong trường hợp Khoản vay được bảo lãnh.
 • Đơn đăng ký khoản vay được in từ hệ thống:

Hướng dẫn đăng ký khoản vay:

Sau khi đăng ký tài khoản (phần 4) doanh nghiệp Đăng nhập theo thông tin tài khoản được gửi về email 

Chọn “Đăng ký khoản vay NN” Sau đó kê khai toàn bộ thông tin về doanh nghiệp cũng như khoản vay muốn đăng ký. Sau khi kê khai xong doanh nghiệp nhấn “Gửi thông tin” và in tờ khai đăng ký, ký tên, đóng dấu và nộp cùng bộ hồ sơ cho Ngân Hàng Nhà Nước hoặc Chi nhánh Ngân Hàng Nhà Nước nơi công ty đặt trụ sở.

Doanh nghiệp lưu ý: Hạn nộp hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ: 

 • Ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn hoặc ngày ký văn bản bảo lãnh trong trường hợp Khoản vay có bảo lãnh hoặc ngày ký thỏa thuận rút vốn bằng văn bản trong trường hợp các bên thỏa thuận việc rút vốn trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký và trước khi thực hiện rút vốn;
 • Ngày ký thỏa thuận gia hạn Khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung, dài hạn đối với Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của Khoản vay là trên 01 (một) năm.
 • Ngày tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên đối với khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ Khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, trong vòng 12 – 15 ngày làm việc, Ngân Hàng Nhà Nước sẽ trả kết quả xử lý về email cho doanh nghiệp, doanh nghiệp tới Ngân Hàng Nhà Nước lấy kết quả, đồng thời Ngân Hàng Nhà Nước sẽ gửi thông báo về việc chấp thuận việc đăng ký khoản vay cho ngân hàng doanh nghiệp đăng ký nhận khoản vay (theo đơn đăng ký doanh nghiệp đã nộp). Từ đó doanh nghiệp có thể nhận được khoản vay từ nước ngoài.

Báo cáo định kỳ

Đối với các khoản vay nước ngoài, doanh nghiệp phải báo cáo định kỳ tình hình thực hiện khoản vay với Ngân Hàng Nhà Nước bao gồm:

 • Khoản vay ngắn hạn 
 • Khoản vay trung và dài hạn
 • Khoản vay trung và dài hạn dưới hình thức nhập hàng trả chậm

Vậy các doanh nghiệp lưu ý khoản vay ngắn hạn dù không phải đăng ký thông tin khoản vay với Ngân Hàng Nhà Nước nhưng vẫn phải báo cáo định kỳ với ngân hàng nhà nước. 

Hạn nộp báo cáo:

Hạn nộp báo cáo định kỳ hàng tháng chậm nhất là ngày 05 của tháng sau.

Việc đăng ký và báo cáo định kỳ hiện nay được thực hiện theo hình thức trực tuyến qua website của Vụ Quản Lý Ngoại Hối – Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam: www.qlnh-sbv.cic.org.vn

Doanh nghiệp truy cập website: www.qlnh-sbv.cic.org.vn và Đăng nhập vào tài khoản đã được cấp. Chọn “BC tình hình thực hiện KVNN” => Chọn loại báo cáo phù hợp với khoản vay đã đăng ký.

Doanh nghiệp điền toàn bộ thông tin báo báo, sau khi hoàn thành nhấn “Gửi báo cáo…”

Vậy là bạn đã hoàn thành việc báo cáo định kỳ hàng tháng khoản vay nước ngoài cho ngân hàng nhà nước. 

Để tra cứu và xem tình trạng các báo cáo đã được duyệt hay chưa bạn chọn “BC tình hình thực hiện KVNN” 

Bạn gặp khó trong việc đăng ký và báo cáo định kỳ các khoản vay nước ngoài, tham khảo ngay Dịch vụ đăng ký và báo cáo định kỳ khoản vay nước ngoài của INNO!