Hướng dẫn cập nhật thông tin căn cước công dân

Hướng dẫn cập nhật thông tin căn cước công dân

Hạn nộp thay đổi thông tin căn cước công dân

Hạn thay đổi thông tin trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi thông tin căn cước công dân (CCCD).

Hướng dẫn cập nhật thông tin căn cước công dân 

Cá nhân tự cập nhật CCCD với cơ quan thuế 

  • Nhập mã xác nhận và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của người nộp thuế.

Chưa có tài khoản kê khai trực tuyến, xem hướng dẫn đăng ký tài khoản – Tại đây

  • Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản => Chọn mục “Đăng ký thuế” => Chọn “Thay đổi thông tin”.
  • Chọn “Cơ quan thuế nộp tờ khai” nộp tờ khai bao gồm CQT theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (Nếu bạn đăng ký tạm trú thì chọn CQT theo địa chỉ tạm trú, nếu bạn đăng ký thường trú thì chọn CQT theo địa chỉ thường trú). => Kiểm tra thông tin cũ và điền đầy đủ thông tin mới của người nộp thuế vào tờ khai => Tích vào thay đổi thông tin ở mục “Giấy tờ của cá nhân”.
  • Sau khi điền đầy đủ thông tin trên tờ khai => Tiếp tục bấm vào “Lấy thông tin công dân” để truy vấn thông tin với cơ sở dữ liệu Quốc gia => Bấm “Hoàn thành kê khai”. Sau khi hoàn thành tờ khai gửi tờ khai và hồ sơ đính kèm (hình chụp căn cước công dân mới) cho cơ quan thuế.

Cơ quan thuế sẽ cập nhật thông thay đổi vào hệ thống đăng ký thuế vào thông báo đã cập nhật thông tin thay đổi trong 3 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ từ người nộp thuế.

Cập nhật CCCD thông qua cơ quan chi trả thu nhập 

Cá nhân gửi thông tin thay đổi cho công ty chi trả thu nhập.

  • Công ty chi trả thu nhập tiến hành cập nhật thông tin theo hướng dẫn sau: Truy cập vào trang Thuế điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn/ => Tại trang chủ chọn mục “Doanh nghiệp”.

Thay đổi thông tin người nộp thuế

  • Đăng nhập vào tài khoản của doanh nghiệp =>  Chọn mục “Đăng ký thuế” => Chọn “đăng ký mới /thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT” => Chọn hồ sơ đăng ký  mẫu “05-ĐK-TH-TCT_TT105”.
  • Chọn mục “Thay đổi thông tin đăng ký” => Điền đầy đủ thông tin thay đổi vào mục thông tin đăng ký thuế/ thông tin thay đổi của cá nhân uỷ quyền => Bấm “Kiểm tra thông tin”.

Thay đổi thông tin người phụ thuộc của người nộp thuế

  • Đăng nhập vào tài khoản của doanh nghiệp =>  Chọn mục “Đăng ký thuế” => Chọn “Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT” => Chọn hồ sơ đăng ký  mẫu “20-ĐK-TH-TCT_TT105”.
  • Chọn mục “Thay đổi thông tin đăng ký” => Điền đầy đủ thông tin thay đổi vào mục thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh của cá nhân uỷ quyền => Bấm “Hoàn thành kê khai” và ký số nộp đi.

Cơ quan thuế sẽ cập nhật vào hệ thống và thông báo cho người nộp thuế trong 3 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan