Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 209/2013/NĐ-CP 
 • Nghị định 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/9/2022
 • TT156/2013

Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng

Các đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bao gồm:

Dự án đầu tư

Có 2 trường hợp dự án đầu tư đủ điều kiện hoàn thuế

+ Dự án đầu tư mới (của doanh nghiệp mới thành lập): Thỏa mãn các điều kiện:

 • Đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên => Được xét hoàn thuế.
 • Nếu thời gian đầu tư của dự án dài hơn 1 năm => Được xét hoàn hàng năm.

+ Doanh nghiệp đang hoạt động, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dự cán đầu tư mới riêng (tách biệt với các dự án đầu tư cũ) và đang trong giai đoạn đầu tư:

 • Doanh nghiệp kê khai riêng dự án đầu tư mới và các hoạt động kinh doanh hiện tại (kê khai trên hai tờ khai riêng) sau đó doanh nghiệp thực hiện bù trừ thuế GTGT còn được khấu trừ của dự án đầu tư mới với thuế GTGT phải nộp của các hoạt động kinh doanh khác, sau khi bù trừ số thuế còn được khấu trừ của dự án đầu tư lớn hơn 300 triệu đồng => Được xét hoàn thuế.

Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ

 • Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ có số thuế GTGT hàng tháng/quý còn được khấu trừ lớn hơn 300 triệu đồng => Được xét hoàn thuế.
 • Trường hợp doanh nghiệp có cả hoạt động bán hàng hóa bán trong nước và xuất khẩu => Doanh nghiệp chỉ được hoàn thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động xuất khẩu. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần tách rời được thuế GTGT đầu vào phục vụ cho từng hoạt động, nếu không tách rời được, thuế GTGT đầu vào sẽ được chia theo tỉ lệ doanh thu của kỳ thuế được hoàn.

Lưu ý: Số thuế GTGT được hoàn không quá 10% doanh thu hoạt động xuất khẩu.

Doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động

Doanh nghiệp có các hoạt động như chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể hay chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết hoặc nộp thừa thì doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ xin hoàn số thuế nộp thừa hoặc chưa khấu trừ hết đó.

Hồ sơ hoàn thuế

Đối với dự án đầu tư

Doanh nghiệp chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (Mẫu 01/DNTH kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);
 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (Mẫu số 02/GTGT kèm theo TT 80/2021/TT-BTC);
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Tải các hồ sơ đính kèmTại đây

Đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (Mẫu 01/DNTH kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);
 • Hợp đồng mua bán, gia công;
 • Tờ khai hải quan đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa (xuất khẩu dịch vụ thì không cần tờ khai hải quan);
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt cho nhà cung cấp.

Đối với hoạt động chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (Mẫu 01/DNTH kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);
 • Hồ sơ khai hoặc quyết toán thuế đến thời điểm chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động;
 • Quyết định về việc chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.

Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế

Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Riêng trường hợp dự án đầu tư khác tỉnh, có thành lập ban quản lý dự án, chi nhánh mà có con dấu riêng, lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật, có tài khoản ngân hàng, đã đăng ký và được cấp mã số thuế => Nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan quản lý thuế địa phương nơi có dự án đầu tư.

Một số lưu ý khi hoàn thuế

Một số trường hợp không được hoàn thuế đối với dự án đầu tư:

 • Chưa góp đủ vốn điều lệ. 
 • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ các cơ quan có thẩm quyền.
 • Dự án đầu tư của các ngành nghề, kinh doanh có điều kiện, không đảm bảo duy trì đủ điều kiện trong quá trình hoạt động, bị thu hồi giấy phép kinh doanh.
 • Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản hoặc dự án sản xuất mà có Giá Trị Tài Nguyên, Khoáng Sản cộng với Chi Phí Năng Lượng chiếm trên 51% Giá Thành Sản Phẩm.

=> Những trường hợp này không được hoàn thuế, thuế GTGT sẽ được khấu trừ cho các kỳ tính thuế tiếp theo.

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan