Hướng dẫn tra cứu trạng thái hoá đơn

Hướng dẫn tra cứu trạng thái hoá đơn

Các bước tra cứu trạng thái hóa đơn

Bước 1:

Truy cập vào trang thuế điện tử https://hoadondientu.gdt.gov.vn/

Bước 2:

Nhập đầy đủ các thông tin đánh dấu “*” của hóa đơn muốn tra cứu bao gồm:

  • Mã số thuế người bán
  • Loại hóa đơn
  • Ký hiệu hóa đơn
  • Số hóa đơn
  • Mã Capcha

=> Sau đó bấm Tìm kiếm

Kết quả trả về

  • Hoá đơn điện tử hợp lệ thì hệ thống sẽ hiển thị “Đã cấp mã hoá đơn”.
  • Hoá đơn điện tử không hợp lệ thì hệ thống hiển thị “Không tồn tại hoá đơn trùng khớp với các thông tin tổ chức, cá nhân tìm kiếm”

Khi đó bạn cần kiểm tra lại các thông tin đã nhập xem có sai xót ở đâu không. Trường hợp không có sai xót bạn hãy liên hệ với nhà cung cấp đã xuất hóa đơn để xử lý.

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan