Các trường hợp được lập bảng kê mẫu 01/TNDN

Các trường hợp được lập bảng kê mẫu 01/TNDN

Các trường hợp được lập bảng kê mẫu 01/TNDN

Bảng kê 01/ TNDN được lập chủ yếu trong các trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của các cá nhân không kinh doanh (vì những cá nhân này không kinh doanh nên không đăng ký sử dụng và không thể xuất hóa đơn). Cụ thể bao gồm:

  • Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;
  • Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;
  • Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;
  • Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;
  • Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;
  • Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

Mẫu bảng kê 01/TNDN

Tải mẫu bảng kê – Tại đây

KIẾN THỨC

Bài viết liên quan