Các mức thuế suất thuế giá trị gia tăng với từng ngành nghề cụ thể

Các mức thuế suất thuế giá trị gia tăng với từng ngành nghề cụ thể

Bài viết này khá dài, bạn dùng tổ hợp Ctrl + F rồi đánh tên hàng hóa, dịch vụ bạn muốn tìm mức thuế suất để việc tìm kiếm nhanh hơn nhé!

Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, thương mại mà tiêu dùng tại Việt Nam, trừ một số hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế theo quy định. 

Các mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ

Không phải kê khai, tính thuế

+ Các khoản thu bồi thường bằng tiền, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam gồm: 

 • Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế); 
 • Quảng cáo, tiếp thị; 
 • Xúc tiến đầu tư và thương mại; 
 • Môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; 
 • Đào tạo; 
 • Chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.

+ Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

+ Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ hải sản chưa chế biến thành phẩm hoặc chỉ sơ chế thông thường:

 • Bán cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thì không kê khai, tính nộp thuế GTGT. Với hoá đơn GTGT, ghi giá bán không thuế GTGT, dòng thuế suất và tiền thuế không ghi, gạch bỏ.
 • Nếu trường hợp bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế theo thuế suất 5%.

+ Điều chuyển tài sản cố định đang sử dụng: Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Lưu ý: Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

+ Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. 

+ Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Lưu ý: Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

+ Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.

+ Các khoản thu hộ không liên quan tới việc bán hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp.

+ Doanh thu bán hàng hoá, dịch nhận bán đại lý từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao thì không phải kê khai, tính thuế.

+ Không phải nộp thuế GTGT nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu bị phía nước ngoài trả lại hàng. Nhưng phải kê khai, tính nộp thuế theo quy định khi bán hàng trả lại này trong nội địa.

Không chịu thuế giá trị gia tăng

+ Các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các thành phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt và nhập khẩu. (Các sản phẩm chỉ sơ chế thông thường là sản phẩm được làm sạch, phơi, sấy, xay, bóc vỏ, tách hạt, ướp muối, bảo quản đông lạnh, bảo quản bằng khí sunfurơ (SO2),…).

+ Các sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. 

Lưu ý: Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định.

+ Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

+ Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl).

 + Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê.

+ Chuyển quyền sử dụng đất.

+ Dịch vụ bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm.

+ Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

 • Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức như: Cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá trị khác, cho thuê tài chính, phát hành thẻ tín dụng.
 • Cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.
 • Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 • Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật.
 • Bán nợ.
 • Kinh doanh ngoại tệ.
 • Dịch vụ tài chính phái sinh bao gồm: Hoán đổi lãi suất; hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng tương lai; quyền chọn mua, bán ngoại tệ; các dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật.
 • Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

+ Dịch vụ y tế, dịch vụ thú ý.

+ Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và internet phổ cập theo chương trình chính phủ; dịch vụ bưu chính, viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam.

+ Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. 

+ Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.

+ Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

+ Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

+ Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.

+ Vận chuyển hành khách công cộng gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện (bao gồm cả tàu điện) theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật về giao thông.

+ Những máy móc, thiết bị mà trong nước chưa sản xuất được:

 • Máy móc, thiết bị, phụ tùng nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
 • Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt.
 • Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại.

+ Vũ khí, khí tài nguyên phục vụ quốc phòng, an ninh.

+ Hàng nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau:

 • Hàng hoá nhập khẩu là hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại được Bộ tài chính hoặc Sở tài chính xác nhận.
 • Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng.
 • Quà biếu tặng cho cá nhân tại Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu tặng
 • Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo quy định pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao, đồ dùng của người Việt định cư tại nước ngoài khi mang về nước.
 • Hàng mang theo trong tiêu chuẩn miễn thuế.
 • Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.

+ Chuyển giao công nghệ (theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ), chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ (theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ). 

Lưu ý: Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao. Trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

+ Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng hoặc các loại vàng chưa được chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, trang sức hoặc sản phẩm khác.

+ Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên thô với trị giá tài nguyên khoáng sản lớn. 

Chi tiết: Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản.

+ Sản phẩm nhân tạo thay thế bộ phận cơ thể của người bệnh gồm: Sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể, nạng, xe lăn, dụng cụ chuyên dùng của người khuyết tật.

+ Hàng hoá, dịch vụ của hộ, cá thể kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu trở xuống.

+ Các hàng hoá, dịch vụ khác:

 • Hàng miễn thuế ở cửa hàng miễn thuế theo quy định của Chính phủ.
 • Hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra.
 • Các hoạt động có thu phí, lệ phí theo quy định của nhà nước.
 • Hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ do đơn vị quốc phòng thực hiện đối với công trình đầu từ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thuế suất 0%

Hàng hoá xuất khẩu:

+ Hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả uỷ thác xuất khẩu).

+ Hàng hoá được bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế.

+ Hàng hoá bán mà điểm giao và nhận ở nước ngoài.

+ Phụ tùng, vật tư để sửa chữa, bảo dưỡng cho phương tiện, máy móc cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam.

+ Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định:

 • Hàng hoá gia công chuyển tiếp theo quy định của luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động tại đại lý mua, bán , gia công hàng hoá với nước ngoài.
 • Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hoá xuất khẩu bán tại hội chợ, triển lãm tại nước ngoài.

Dịch vụ xuất khẩu: Bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

+ Dịch vụ vận tải quốc tế.

+ Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung cấp trực tiếp cho tổ chức nước ngoài hoặc thông qua đại lý.

+ Các hàng hoá, dịch vụ khác như: Xây lắp công trình tại nước ngoài, khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT xuất khẩu trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%; dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Các trường hợp không áp dụng thuế suất 0%:

+ Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

+ Xăng dầu bán cho ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan tại nội địa.

+ Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

+ Các dịch vụ khác cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan trừ dịch vụ suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan.

+ Các dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài như:

 • Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hoá, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, du lịch, quảng cáo.
 • Dịch vụ thanh toán qua mạng.
 • Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam.

Thuế suất 5%

+ Nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất (không gồm có loại nước đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác).

+ Quặng dùng để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.

+ Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao, hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.

+ Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ hải sản chưa chế biến hoặc chỉ sơ chế, bảo quản ở khâu kinh doanh (Trừ các trường hợp không kê khai, tính nộp thuế GTGT).

+ Mủ cao su sơ chế, nhựa thông sơ chế, lưới, dây giềng và sợi đan lưới đánh cá.

+ Thực phẩm tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại (Trừ thực phẩm đã qua tẩm ướp gia vị).

+ Lâm sản chưa qua sơ chế ở khâu kinh doanh (Trừ gỗ, măng và các sản phẩm theo quy định không chịu thuế).

+ Đường, phụ phẩm trong sản xuất đường như bã mía, rỉ đường, bã bùn. Các sản phẩm từ đay, cối, tre, mây, trúc,… và các sản phẩm thủ công có nguyên liệu từ nông nghiệp.

+ Các thiết bị, dụng cụ gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng trong ngành y tế được Bộ Y tế xác nhận (Không bao gồm mỹ phẩm).

+ Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập.

+ Hoạt động văn hoá, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim.

+ Đồ chơi trẻ em, sách các (Trừ các loại sách không chịu thuế GTGT).

 + Dịch vụ khoa học và công nghệ (Không bao gồm trò chơi trực tuyến, dịch vụ giải trí trên internet).

+ Bán, cho thuê nhà ở xã hội theo quy định của luật nhà ở.

Thuế suất 10%

+ Áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại các trường hợp Không chịu thuế, không tính, kê khai thuế, 0%, 5%.

Các mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp

Thuế suất tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định như sau:

 • Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên liệu: 5%
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn hàng hoá, xây dựng bao thầu nguyên vật liệu: 3%
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%

Thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng:

 • Thuế suất 10% đối với hoạt động mua, bán trang sức nữ trang.
 • Thuế suất 0% đối với hoạt động nhập khẩu vàng, bạc chưa qua chế tác.

Đọc thêm: Đối tượng áp dụng các phương pháp tính thuế GTGT